Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen, de verwerking van je gegevens beperken en je gegevens laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Doe je aanvraag online. Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord, ten laatste 30 dagen nadat we je aanvraag en identiteitsbewijs gekregen hebben.

Mijn persoonsgegevens inkijken, aanpassen, verwijderen, beperken of laten overdragen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.