Wakkerzeelsebaan

Het project

De ontwikkeling van het gebied tussen de Wakkerzeelsebaan, Baron Descampslaan, en de Kroonstraat, gekend als het project Wakkerzeelsebaan, kadert in het uitbreiden van de dorpskern van Wijgmaal en is onderdeel van het grotere project ‘Wijgmaal in de steigers'. Aan de Wakkerzeelsebaan komen een 400-tal nieuwe woningen, een landschapspark van bijna 10 hectare en buurtvoorzieningen. Dit grootschalige project zal gefaseerd verlopen.

Fasen

 • Fase 1: het deelgebied ten zuiden van de spoorweg genaamd Wakkerzeelsebaan Zuid uitwerken en realiseren. Dit deelgebied is onderverdeeld in twee zones namelijk een zone die door Dijledal zal gerealiseerd worden en een zone die door AG Stadsontwikkeling Leuven zal ingezet worden voor budgethuren.
 • Fase 2: ten noorden van spoorweg kan het programma van het masterplan gefaseerd uitgevoerd worden na goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat in opmaak is voor geheel Wijgmaal.

Fase 1: Wakkerzeelsebaan Zuid

Met dit project willen we ruimte maken voor:

 • buurtvoorzieningen zoals een ontmoetingscentrum met een aanliggende plaza
 • budgethuurwoningen: 30-tal wooneenheden
 • sociale woningen: Dijledal zal 90 wooneenheden ontwikkelen
 • groen zoals een park, groene ruimte om te sporten en spelen, ...
 • bewoners, omwonenden, voorbijgaande fietsers en voetgangers. Zo zullen de nieuwe gebouwen beperkt blijven in hoogte en zullen de 2 spoorwegovergangen op termijn vervangen worden door 2 nieuwe, afgescheiden tunnels (één voor zachte weggebruikers en één voor gemotoriseerd verkeer).
 • ...

Timing

 • September 2019
  Aankoop eerste pand aan de Wakkerzeelsebaan
 • Februari 2021
  Start opmaak inrichtingsplan
 • Maart 2022
  Definitief Masterplan
 • Oktober 2022
  Projectdefinitie van Wakkerzeelsebaan Zuid goedgekeurd door de raad van bestuur
 • Begin 2023
  Start aanbestedingsprocedure ontwerpteam Wakkerzeelsebaan Zuid
 • Zomer 2023
  Gunning ontwerpteam Wakkerzeelsebaan Zuid
 • 2026 - ...
  AG Stadsontwikkeling Leuven en Dijledal starten met de bouw van een deel van hun woningen in de driehoek tussen de Wakkerzeelsebaan, de spoorweg en de Baron Descampslaan (fase 1).

Documenten

Downloads

Vragen

Voor vragen rond Wakkerzeelsebaan Zuid (fase 1) kan je terecht bij collega Anne Van Langendonck. Indien je vragen hebt over het noordelijke project (fase 2) kan je collega Luc Vandael contacteren.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.