vzw CLT Leuven in oprichting

In 2021 hadden we als doel een vzw op te richten en zo CLT Leuven op de kaart te zetten. Hiervoor gingen we op zoek naar geëngageerde mensen die mee hun schouders onder dit woonconcept willen zetten.

In het begin van dit jaar werd een coördinator aangeworven om het oprichtingsproces en de operationalisering van de CLT Leuven in goede banen te leiden. Zij stippelde hiervoor een traject uit, en ging op zoek naar partners om dit mee vorm te geven.

Na een stakeholderanalyse werden organisaties, kennisinstellingen en bedrijven gecontacteerd die hun schouders willen zetten onder de oprichting van de CLT Leuven. Tegelijk werd een oproep gelanceerd naar potentiële bewoners, die in het CLT-model ook participeren in het bestuur. In oktober werd een startevent georganiseerd in Hal 5, dat heel wat geïnteresseerden aantrok. Nog voor het einde van het jaar werden geïnteresseerde experts en burgers tijdens inspirerende praktijkkamers en participatieavonden uitgenodigd om zo een sterk netwerk uit te bouwen voor de oprichting van de CLT Leuven.

Het is de bedoeling om in 2022 het netwerk verder uit te breiden en de organisatie vorm te geven in een co-creatief proces.

Als pilootproject wordt er gekozen voor de site Klein Rijsel Fase 2

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.