Voorwoord

Nadat in 2019 de opdracht van het AGSL werd geherdefinieerd in het licht van de nieuwe beleidsambities, zijn in 2020 op diverse fronten stappen ondernomen om uitvoering te geven aan deze opdracht. Dit activiteitenverslag zet de voornaamste op een rijtje. We doen dat voor het eerst in een nieuw, digitaal formaat. 

Projectmatig uitvoering geven aan het stedelijk woonbeleid vormt het eerste speerpunt van onze nieuwe opdracht. Naast de lopende projecten werd ook ingezet op een actieve prospectie naar nieuwe projectlocaties. Dit resulteerde onder meer in de verwerving van de site De Boomgaard. 

Er werden tevens cruciale stappen gezet naar het integrale beheer van het woningpatrimonium van de groep Leuven, het tweede speerpunt. Voorafgaand aan de juridische overdracht van 41 panden eind 2020 werd alles in gereedheid gebracht om deze taak op alle vlakken zo kwalitatief mogelijk op te nemen.  

Het AGSL startte daarnaast een traject om de eigen organisatie en werking aan te passen aan de nieuwe opdracht. 

Zoals de rest van de wereld bleef ook het AGSL in 2020 niet gespaard van de gevolgen van de coronacrisis. Zo had het team amper de gelegenheid om gebruik maken van het nieuwe kantoor en werd het gedwongen om in ijltempo over te schakelen naar een vrijwel volledig digitale manier van werken. Deze overschakeling is best wel vlot verlopen, maar het haast continue thuiswerk en het gemis van de collega's begon na verloop van tijd toch zwaar door te wegen. 

We droegen ook ons steentje bij aan het lokale herstelplan door huurvrijstellingen te verlenen aan de getroffen sectoren. Ten slotte zal deze crisis zeker haar sporen nalaten in onze manier van wonen, werken en ontspannen. De stadsontwikkeling en de vastgoedwereld staan voor de uitdaging om hiervoor future-proof antwoorden te vinden. Het AGSL werkt hier vanuit zijn missie graag aan mee.   

Door: Marc Bauwens, directeur AGSL

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.