Totaalrenovaties door architectenpool

Sommige woningen hebben een totaalrenovatie nodig. Elk van de vijf architecten uit de architectenpool kreeg een eerste woning toegewezen.

In november van 2021 startte AG Stadsontwikkeling Leuven de procedure op om een architectenpool samen te stellen. Hier kwamen vijf architecten uit: Broekx - Schiepers, Agwa cvba, Rob Mols, Made architects en Geert De Neuter. Ieder ontwerpteam kreeg alvast één woning toegekend, waarna ze op plaatsbezoek gingen en startten met het schetsontwerp van hun eerste woning. Daarmee wordt concreet gestart met de renovatie van AG Stadsontwikkeling Leuven woonpatrimonium!

Er werd bewust gekozen om bij de start maar 1 woning toe te kennen per architectenbureau. Dit laat ons toe om de ontwerpteams en hun werkwijze te leren kennen. Later zal hun opdracht stapsgewijs uitbreiden.

Tijdens de eerste toekenning zijn de volgende woningen en architecten aan elkaar verbonden:

  • Hogestraat 24: Broekx-Schiepers
  • Muurkruidstraat 6 en 8: Agwa bvba
  • Dekenstraat 68: Rob Mols
  • Tomveldstraat 26: Made Architects
  • Armand Meyswijk 16: Geert De Neuter
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.