Taken

De taken van AG Stadsontwikkeling Leuven worden in de beheersovereenkomst met de stad Leuven opgenomen. In de beheersovereenkomst 2020-2025 worden er 5 grote taken omschreven.

1. Projectmatige uitvoering van stedelijk woonbeleid

AG Stadsontwikkeling Leuven werkt mee aan de uitvoering van het woonbeleid van de stad, door de realisatie van woonprojecten op het terrein. Dit gebeurt met

 • een aanvullend aanbod op de huurmarkt
 • nieuwe woonvormen
 • innovatieve ontwikkelings- en beheersformules

AG Stadsontwikkeling Leuven richt zich tot het doelgroepensegment tussen de sociale huisvesting en de vrije markt.

 • Prospectie en grond- en pandenbeleid
  • Het woningpatrimonium van de stad en het OCMW te onderzoeken naar residentieel ontwikkelingspotentieel
 • Zelf woonprojecten ontwikkelen met een hoofdzakelijk residentieel programma
 • Regie van woonontwikkelingsprojecten
  • Effectieve projectrealisatie (ontwikkelingsstrategieën, samenwerkingsverbanden tussen publiek en priavate partners), vastgoedtransacties,...

2. Integraal beheer van woningpatrimonium van groep Leuven

 • Overdracht woningpatrimonium groep Leuven
  • In november 2020 werd het patrimonium van de groep Leuven overgedragen naar AG Stadsontwikkeling Leuven
 • Het administratief beheer zoals huurbegeleiding en afsluiten huurovereenkomsten, financieel beheer & technisch beheer

3. Labo voor innovatieve stadsontwikkeling

 • Een labofunctie voor diverse vormen van innovatieve stadsontwikkeling en ruimtebeheer, zoals tijdelijke invulling, ruimtedelen, leegstandsbeheer of alternatieve herbestemming van onroerend erfgoed.
  • Ontwikkelingen ruimtedeelplatform

4. Vastgoedtransacties en -beheer voor groep Leuven

 • Volledig administratief beheer voor rekening van de stad, het OCMW en alle aan de stad verbonden rechtsorganen van:
  • alle verwervingen en vervreemdingen van onroerende goederen
  • alle niet-occassionele verhuringen en inhuurnemingen van onroerende goederen
 • Facilitair en technisch beheer van meldingen en technische problemen
 • Doorlichting patrimonium: inventaris, screening en voorstel van herbestemming, opwaardering, valorisatie en/of overdragen naar AG Stadsontwikkeling Leuven

5. Facilitair beheer van dienstencentra en ander AG Stadsontwikkeling Leuven-patrimonium

 • Zowel soft- als hardservices voor de gebouwen/sites:
  • Stadskantoor
  • Girafant
  • Politiehuis
  • Erfgoedsite Abdij van Park

6. Beleidsvoorbereidende studie en advies

 • Op vraag van de stad kunnen er studies of adviezen omtrent stadsontwikkeling, vastgoed en facilitair beheer gevraagd worden.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.