Starterswoningen

Starterswoningen zijn betaalbare, kwalitatieve huurwoningen voor jonge alleenstaanden en koppels. Als je nadien een woning in Leuven koopt, recupereer je een deel van je huurgeld.

Concept

 • AGSL biedt een flexibel huurcontract aan waarbij je geen schadevergoeding betaalt bij een opzeg.
 • De maximale huurperiode bedraagt 9 jaar.
 • Voor elke maand dat je huurt, legt AGSL een bedrag voor je opzij (spaarpotje).
 • Dat spaarpotje kan je later recupereren als je een woning of bouwgrond in Leuven (of deelgemeenten) koopt.
 • De eerste 3 jaar kan je maandelijks 125 euro sparen. De volgende 3 jaar gaat het maandelijkse spaarbedrag naar beneden.
 • Het maximale bedrag dat je in die 6 jaar kan sparen is 7.200 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Op deze manier moedigen we een rotatie naar nieuwe huurders aan.

Procedure en toewijzing

AGSL gebruikt een puntensysteem om de plaatsen objectief te kunnen toewijzen. In eerste instantie richten we ons op jonge mensen met een band met Leuven als woon- en/of werkstad. Op basis van dit puntensysteem bepalen we de volgorde van de kandidaat-huurders. De inschrijvingsdatum speelt geen rol.

• Kandidaten worden gerangschikt volgens een reeks criteria.
• Na de inschrijvingsperiode contacteren we de kandidaat-huurders in volgorde van die rangschikking.
• Je blijft gedurende 1 jaar als kandidaat-huurder op de kandidatenlijst staan. Hierna volgt een nieuwe inschrijvingsperiode, waarbij we de gegevens actualiseren. Je leeftijd blijft wel bevroren op het moment van de eerste inschrijving.
• Je kan tot 3 keer weigeren om in te gaan op een aanbod, nadien schrappen we je van de kandidatenlijst.

Criteria die de rangschikking bepalen

• Drie criteria bepalen de volgorde van de kandidaten.
• Je krijgt punten per criterium.
• Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats op de kandidatenlijst.
• Ook als je geen punten verzamelt, krijg je nog steeds een plaats op de lijst.
• Leeftijd is het belangrijkse criterium, je kan daarmee de helft van het maximale aantal punten verdienen. De overige 2 criteria bepalen samen de andere helft van de punten.

1. Leeftijd van de kandidaat-huurders

de jongste van de kandidaat-huurders is (op het moment van de inschrijving):

 • 25 jaar of jonger: 5 punten
 • tussen 26 tot en met 30 jaar: 3 punten
 • tussen 31 tot en met 35 jaar: 1 punt
 • ouder dan 36 jaar: 0 punten

2. Binding met Leuven als woonstad

Minstens een van de kandidaat-huurders is in Leuven:

 • gedomicilieerd gedurende de laatste 3 jaren: 3 punten
 • minstens 3 jaar gedomicilieerd geweest: 2 punten
 • ooit gedomicilieerd geweest: 1 punt
 • nooit gedomicilieerd geweest: 0 punten

3. Binding met Leuven als werk- en kennisstad

Minstens een van de kandidaat-huurders werkte in Leuven of was er voltijds ingeschreven bij een onderwijsinstelling:

 • het voorbije jaar in Leuven: 2 punten
 • in de loop van de voorbije 3 jaren: 1 punt
 • niet in de afgelopen 3 jaar: 0 punten

Aanvaardingsvoorwaarden

Er gelden een aantal uitsluitingsvoorwaarden waaraan je moet doen om je kandidaat te kunnen stellen:

 1. Op het moment van de inschrijving, moet je meerderjarig zijn.
 2. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en legaal in België wonen, met inbegrip van alle gezinsleden of andere inwonende personen
 3. Je mag nog geen volledige volle eigendom of vruchtgebruik hebben (geldt voor de eventueel beide huurders).
 4. Je verbindt je ertoe om je binnen de twee maanden na de toewijzing in de woning te domiciliëren.
 5. Het laatst gekende gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is maximaal
  • voor alleenstaanden zonder personen ten laste: € 41 812,50
  • voor alleenstaanden met minstens 1 persoon ten laste: € 62 712,50
  • wettelijk of feitelijk samenwonenden en gehuwden: € 62 712,50

Deze bedragen zijn gebaseerd op de bedragen van de aankoop van een stadswoningen. Het gaat om barema's die van toepassing zijn binnen de sociale huisvesting, verhoogd met 25 %.
Dit inkomen wordt bepaald op basis van je recentste aanslagbiljet op het moment van de toewijzing.

Gerealiseerde starterswoningen

Het AGSL realiseerde reeds 35 starterswoningen (begin 2021) de afgelopen jaren:

 • 12 in De Latten
 • 20 in Klein Rijsel
 • 2 in De Horenblazer
 • 1 in Feestzaal

Geïnteresseerd?

Momenteel zijn er geen starterswoningen beschikbaar. Schrijf je in op de nieuwsbrief en word zo als eerste op de hoogte gehouden van de beschikbare starterswoningen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.