Stadswoningen

Stadswoningen zijn gericht op jonge mensen die een band met Leuven hebben en er graag nog lange tijd willen blijven wonen. Daarnaast zijn ze gericht op mensen met een gemiddeld inkomen: je verdient te veel om een sociale woning te kunnen kopen, maar de prijs van een nieuwbouwwoning op de private markt is dan weer te hoog.

Dit is de algemene informatie rond stadswoningen. U kan zich echter enkel inschrijven indien er stadswoningen beschikbaar zijn.

Momenteel zijn er geen stadswoningen beschikbaar (december 2022).

Voorwaarden

Je kan een stadswoning kopen, als je voldoet aan drie voorwaarden:

1. Gemeenschappelijk belastbaar inkomen

Je gemeenschappelijk belastbaar inkomen mag niet lager zijn dan 9.123,91 euro en niet hoger dan:

 • 45.578,68 euro, als je alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 • 68.361,20 euro, als je alleenstaande bent met één persoon (volledig) ten laste. Dat bedrag mag je verhogen met 4.551,05 euro per extra persoon (volledig) ten laste;
 • 68.361,20 euro, als je gehuwd bent of wettelijk/feitelijk samenwoont. Dat bedrag mag je verhogen met 4.551,05 euro per persoon (volledig) ten laste; Als het inkomen van het laatste aanslagbiljet lager is dan 9.077,05 euro, mag je een hoger inkomen aantonen op basis van je huidige loon of inkomen.

2. Meerderjarig zijn

Je moet op het moment van je kandidatuurstelling meerderjarig zijn.

3. Nog geen stadswoning

Je mag niet eerder een stadswoning in Leuven hebben gekocht.

Duurzaam engagement

De stad wil mensen aanmoedigen om voor lange tijd in Leuven te blijven wonen.

 • Het AGSL legt een voorwaarde op voor een stadswoning: je moet je woning twintig jaar bewonen en in eigendom houden.

Lukt dat niet, je plant je leven niet voor 20 jaar, kan je je appartement eerder verkopen of verhuren onder bepaalde voorwaarden waarbij je een deel van de meerwaarde behoudt. Zo willen we vermijden dat je je appartement na een paar jaar al met grote winst verkoopt.

Daarom is er een eerlijk systeem vastgelegd.

 • Je kan je woning gewoon op de vrije markt verkopen. Maar je betaalt een deel van de meerwaarde die je krijgt door de verkoop terug aan de stad.
 • Hoe langer je in je stadswoning woont, hoe hoger het percentage van die meerwaarde je zelf houdt.
 • Het eerste jaar bedraagt de meerwaarde die je terugbetaalt 100 %. Per jaar gaat er 5 % af. Na twintig jaar vervalt de terugbetaling.
In een fictief voorbeeld gaat het zo: Je koopt een stadswoning voor 100.000 euro. Na 10 jaar vind je werk in Oostende en verkoop je het appartement voor 150.000 euro. De meerwaarde is dus 50.000 euro. Maar omdat je 10 jaar lang in je appartement woonde, gaat er 50 % af. Je betaalt de stad dus 25.000 euro terug. Alle details hierover vind je terug in het formulier om je kandidaat te stellen.

Puntensysteem

Jongeren met een binding met Leuven hebben een streepje voor.
Om de volgorde te bepalen wie als eerste een appartement kan kiezen, werken we met drie criteria:

 1. je binding met Leuven als woonstad,
 2. je leeftijd en
 3. of je al een woning in eigendom hebt.

Je kan maximaal 9 punten behalen (zie hieronder). De kandidaat-kopers met het hoogste puntenaantal komen bovenaan de lijst en mogen als eerste een appartement kiezen. Maar ook zonder punten, kan je in aanmerking komen om een stadswoning te kopen, afhankelijk van het aantal kandidaten. Als kandidaten evenveel punten hebben, rangschikken we eerst de mensen met het laagste inkomen. Het is dus dit puntensysteem en niet de inschrijvingsdatum die de volgorde bepaalt.

1. Binding met Leuven

Is minimum één van de kopers gedomicilieerd (geweest) in Leuven?

 • Ja, gedurende de laatste drie jaar: 3 punten
 • Ja, ooit en minstens gedurende drie jaar: 2 punten
 • Ja, ooit maar minder lang dan drie jaar: 1 punt
 • Neen, nooit: 0 punten

2. Leeftijd

De jongste van de kandidaat-koper is:

 • Jonger dan 30 jaar: 3 punten
 • 30 tot en met 39 jaar: 2 punten
 • 40 tot en met 49 jaar: 1 punt
 • 50 jaar en ouder: 0 punten

3. Eigendom

Heb je al een eigendom?

 • Neen, niemand van de kandidaat-kopers heeft een woning in volle eigendom: 3 punten
 • Ja, één van de kandidaat-kopers heeft al een eigendom in volle eigendom: 0 punten
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.