Sociaal beheersrecht

Het eerste pand werd dit jaar aangepakt door middel van het sociaal beheersrecht. Met dit kader proberen we verkrotting en leegstand te voorkomen in Leuven.

De stad Leuven neemt langdurig leegstaande woningen in sociaal beheer en geeft AG Stadsontwikkeling Leuven de opdracht om ze te renoveren en erna te verhuren via het sociaal verhuurkantoor.

Het doel van het sociaal beheersrecht is drieledig: een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium, een uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen en leegstand voorkomen door elke woning in te zetten als woning. Het eerste pand dat we via dit principe renoveren, is gelegen in Heverlee. Deze woning kwam in aanmerking voor het sociaal beheersrecht omwille van haar centrale ligging en de beperkte renovatienoden.

We plannen om deze woning in de tweede helft van 2022 te kunnen verhuren via het sociaal verhuurkantoor aan mensen met een kwetsbare achtergrond.

Meer info in het persbericht van de stad Leuven.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.