Regierol

OCMW-site

Het project OCMW-site werd heropgestart en kreeg het toekomstige project een nieuwe naam: Weeshuissite. Dit wordt een woon- en zorgsite waar sociale huisvesting, betaalbaar wonen en noodwoningen zullen komen, naast kantoren van welzijnsorganisaties. Het AGSL treedt, naast coördinator van de site, ook op als bouwheer voor het luik betaalbaar wonen. Dijledal, OCMW Leuven en Zorg Leuven zijn enkele andere partners in dit project. De projectstructuur werd uitgewerkt en goedgekeurd, de stuurgroep en werkgroepen liggen vast. De prioritaire acties zijn eveneens bepaald, het programma werd uitgeklaard en de ontwikkelingsstrategieën liggen nu op tafel ter bespreking. 

Sint-Jansbergsesteenweg 

Het project zal een woonwijk worden van een vierhondertal woningen: een combinatie van sociale woningen, woningen van KU Leuven, gemeenschapsfuncties en een publiek domein met bos. Het project heeft een expliciete ambitie rond klimaatneutraliteit. De verschillende partners en actoren op deze site maken het project complex. De stad werkt samen met het AGSL aan een nota rond ‘van masterplan naar realisatie’, waarin een plan van aanpak en ambities worden opgenomen. Hierna zal het AGSL de regierol (facilitator) van deze site overnemen van de stad. De grondverwervingen en het onderzoek naar de grondverdeling tussen de actoren Dijledal, KU Leuven en stad Leuven werden opgestart in het najaar. 

Wakkerzeelsebaan

Het project Wakkerzeelsebaan is het laatste woonuitbreidingsgebied dat aangesneden wordt door de stad. Het AGSL neemt hier een regierol op en volgt de vooruitgang van het project. De ontwerper van het masterplan werd aangesteld en dat masterplan zal bepalend zijn voor het programma van de site, waar sociale huisvesting en betaalbare huurwoningen (AGSL) zullen gebouwd worden. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.