Prospectiecases

In 2021 werd het prospectieteam opgericht. Vanuit een financiële, juridische, technische en ruimtelijke blik gaat het team actief op zoek naar vastgoedopportuniteiten en de haalbaarheid hiervan. Enerzijds gebeurt dit in functie van onze opdracht rond betaalbaar wonen, anderzijds zijn er prospecties op vraag van de stad.

Mogelijke opportuniteiten komen langs verschillende kanten binnen. Vaak gaat het over complexe sites en dossiers en neemt het opzoekwerk veel tijd in beslag. In 2021 heeft het prospectieteam 42 prospectiecases onderzocht. Niet elk prospectiedossier eindigt trouwens in een positief advies en aankoop. Sommige prospectiedossiers krijgen een positief advies en in dat geval kan er overgaan worden tot de aankoop.

Enkele voorbeelden van prospecties voor de stad zijn de zoektocht naar een (nieuwe) locatie voor een dierenasiel of een loketfunctie van de stad. Een opslagloods in Herent bleek ook een geschikte opportuniteit voor groep Leuven. Ook de herhuisvesting van een kinderdagverblijf, jeugdbeweging of een stadsdienst zijn enkele concrete cases uit 2021.

In het kader van de opdracht van AG Stadsontwikkeling Leuven rond het betaalbaar wonen kochten we een bestaand appartementsgebouw met 13 woonentiteiten aan in de Broekstraat. Bij deze aankoop hoort ook een volledige bouwstrook waar een nieuwbouwproject op gerealiseerd kan worden. In 2022 worden de bestaande appartementen opgefrist en ingezet voor betaalbaar huren. Het prospectieteam onderzocht ook de Dávé site. Deze site bestaat uit loodsen en een parking. Ook hier kwam een positief advies en werd de compromis getekend in 2021.

Tot slot kochten we een woning in Rondestraat aan. Deze woning kwam op onze radar dankzij het sociaal beheersrecht. Omwille van de strategische ligging van het pand – vlakbij de Centrale Werkplaatsen en het station van Leuven – is de woning een potentieel interessante investering voor AG Stadsontwikkeling Leuven. We sloten het jaar 2021 af met een akkoord. Deze woning zal ingezet worden voor het project Housing First.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.