Partners en pilootprojecten Circu l'air

  • de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB)
    • ​De Green Deal is een initiatief van de Vlaamse Overheid dat bouwbedrijven, boumateriaaproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers etc. wil engageren om in de toekomst circulair te maken.

De GDCB en het FCRBE project bieden de inschrijver kennis, inspiratie, ondersteuning en de mogelijkheid een circulair netwerk op te bouwen.


Toolkit FCRBE


Het FCRBE project heeft een toolkit ontwikkeld waar ze graag feedback op ontvangen van de gebruiker zodat het Interreg straks een ‘finale’ versie kan lanceren en draagvlak kan creëren voor de mogelijkheden van hergebruik. Dit zal het AGSL zelf voor het overgrote deel op zich nemen aangezien dit document vooral gericht is op de bouwheer. Echter horen we ook zeker graag wet u hier van vindt en of u verbeterpunten heeft. U mag er vanuit gaan dat dit maximaal 3 halve werkdagen in beslag kan nemen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.