Organisatie en personeel

Eind 2020 werd het organisatieverbeteringstraject opstart met als doel de interne organisatie te analyseren en verbeteren. In februari volgden de conclusies en aanbevelingen die in de loop van het jaar werden toegepast. Er werd een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd met expertiseteams, projectteams, laboteams, een prospectieteam en een coördinatieteam. De ambities werden benoemd, agenda’s en taken bepaald en er werd een uitgebreide planning en planningstool uitgewerkt. Team- en functienamen werden scherp gesteld en ook de rol van een coördinator verschoof meer naar een transversale en coachende functie. Er kwamen nieuwe functies bij zoals een deskundige organisatie en communicatie en een extra deskundige financiën en er kwam een extra vastgoedbeheerder. De rol van trekker van een project/laboteam werd uitgewerkt en deze verantwoordelijke rol kan aan elke collega toebedeeld worden. Tot slot kreeg team ontwikkeling na enkele jaren als zelfsturend team een coördinator in hun expertiseteam.

Het project maakleerplek en de bijhorende 2 collega’s verhuisden naar de stad en de coördinator CLT begon in maart aan haar uitdagende taak om een eigen CLT op te starten in Leuven.

Dit jaar kregen we de kans om een organisatie-audit te doorlopen. Deze onafhankelijke, objectieve en systematische evaluatie van de organisatiebeheersing werd tussen april en juli uitgevoerd door Audit Vlaanderen. De conclusies die hier uitkwamen stemden grotendeels overeen met de conclusies uit ons eigen traject en we gingen hier reeds mee aan de slag.

Net zoals de voorgaande jaren, passen we continu de algemene doelstellingen rond het klimaatactieplan toe.

Door de aanhoudende aanwezigheid van het Coronavirus konden we ook in 2021 niet voltallig samen werken in ons nieuwe kantoor. In september 2021 ging de teamdag dankzij het mooie weer buiten door. We maakten een fietstocht langs onze projecten en zo genoten we coronaproof van deze teambuilding.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.