Opdracht

Een grote rol die AG Stadsontwikkeling Leuven op zich neemt is de regierol in verschillende projecten, waarbij we het project en de samenwerking begeleiden en coördineren. Mooie voorbeelden hiervan zijn Sint-Jansbergsesteenweg en Wakkerzeelsebaan.

Daarnaast ontwikkelen we zelf projecten waarbij we soms de rol als bouwheer opnemen of als projectcoördinator.

Het renoveren en conformeren van woningen om die erna op de woningmarkt te plaatsen is een derde aspect. Kleinere renovatiewerken voeren we zelf uit. Grootschalige renovatieprojecten worden aangepakt door de architecten uit de architectenpool.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.