Ontwikkelingsrol

Jean Buelenswijk

In 2000 werden er in de Jean Buelenswijk 5 woningen gesloopt wegens hun slechte staat. Doorheen de jaren veranderde de visie op de vrijgekomen grond, maar in 2020 werd de ambitienota vastgelegd: duurzame huurwoningen in de vorm van kleinschalig wonen (experiment), met respect voor de erfgoedwaarde van de steeg (erfgoed) en met maximaal behoud van groene ruimte.

In 2020 werden de mogelijkheden op deze complexe site onderzocht, alle risico’s en vraagstukken opgesomd en zal er in 2021 een antwoord komen op de mogelijke realisatie van het woonproject. 

Meikeversite

Het is een interessante site gelegen aan een belangrijk knooppunt op de Diestsesteenweg waar een groot potentieel zit om het regionet uit te werken. Er werden reeds infrastructuurwerken uitgevoerd en in 2020 werd de site opnieuw geactiveerd: welke bevragingen en adviezen zijn er en wat zijn de mogelijkheden voor het AGSL om woningen te realiseren. De inrichtingsstudie van de omgeving werd in 2020 in samenwerking met de stad gegund aan BUUR. Voorlopig is het wachten op de uitslag van het masterplan rond het knooppunt, waarna er verder aan een programma voor de site van het AGSL gewerkt kan worden.

Diestsesteenweg/Oude Diestsesteenweg

Een ander grootschalig project met veel potentieel rond het regionet is Diestsesteenweg/Oude Diestsesteenweg. De verwerving van een tal van gebouwen heeft als doel om er de omstandigheden voor het zachte verkeer en openbaar vervoer veiliger te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom is het AGSL bezig met een minnelijke verwerving van de bewoonde gebouwen. In 2020 focuste het AGSL zich vooral op de officiële communicatie naar bewoners toe en lieten we schattingen uitvoeren van de woningen. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.