Nieuw woonpatrimonium

Een van de grootste uitdagingen van 2020 was de overdracht van het woningpatrimonium van stad Leuven en OCMW Leuven naar het AGSL. 41 panden werden overgedragen naar het AGSL waarvan 26 van de stad Leuven en 15 van het OCMW Leuven.

Om dit grootschalige project te realiseren, kregen we via een juridische overdracht een intensieve kapitaalsinjectie van de stad Leuven om het patrimonium te verwerven. Op deze manier kan het AGSL de renovaties van het patrimonium betalen zonder dat de Leuvenaar moet inboeten op betaalbaar wonen. Het merendeel van de woningen zullen grondig gerenoveerd worden zodat ze conform zijn aan de huidige woonnormen. Daarna worden de woningen opnieuw verhuurd.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.