Lopende projecten via erfpacht

Naast De Boomgaard werd ook voor kasteel De Bron een projectoproep gelanceerd om het gebouw in erfpacht te geven aan een derde partij. Verder werd de formule rond stadskavellease uitgewerkt om kavels voor gezinswoningen aan te bieden.

Kasteel De Bron

In het voorjaar van 2020 kreeg AG Stadsontwikkeling Leuven een valorisatie-opdracht voor het kasteelgebouw De Bron, gelegen aan Koetsweg 122. Na diepgaand overleg met alle adviesorganen werd er beslist om een projectoproep te lanceren waarbij het gebouw in erfpacht wordt gegeven aan een derde partij. Net voor het einde van 2021 werd de besluitvorming hiertoe goedgekeurd en werd de projectoproep gelanceerd.

Stadskavellease

De eerste krijtlijnen werden uitgetekend voor deze woonformule en er werd definitief besloten om de kavels voor gezinswoningen die in eigendom van de groep Leuven zijn in te zetten voor betaalbaar wonen. Deze percelen zijn individuele, al dan niet, verkavelde loten gelegen binnen of rond het Leuvense grondgebied.

De Boomgaard

AG Stadsontwikkeling Leuven kocht in het begin van het jaar een site van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo en wil er een collectief woonproject met een sociaal oogmerk gerealiseerd zien.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.