Klimaatneutraal bouwen Circu l'air

  • In het manifest Leuven 2030 tekende de stad Leuven de ambitie op om toe te werken naar een klimaatneutrale stad in 2030. Het AGSL dient in haar beleidskeuzes telkens te zoeken naar de mogelijkheden om zo veel mogelijk bij te dragen aan die bijzondere ambitie.
  • Een van de daaruit voortvloeiende acties was het ondertekenen van het pamflet van de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) in 2019. Met deze handtekening engageert het AGSL zich tot het uitvoeren van een circulair pilootproject in het Leuvense.
  • Naast de GDCB is dit project ook aangewezen als pilootproject voor het internationale Interreg project Fascilitating Reclaimed Building Materials (FCRBE). Het FCRBE heeft een tool ontwikkeld die het projectteam ondersteunt in haar circulaire ambities met de focus op het integreren van gebruikte materialen.

  • Zowel de GDCB als het FCRBE-project biedt onze toekomstige partners de kans kennis te delen, - op te doen en een (internationaal) netwerk op te bouwen binnen het circulaire bouwen.

  • Beide initiatieven bieden de nodige ondersteuning aan onze partners. We vormen een lerend netwerk en krijgen allen de kans in dit pilootproject ervaring op te doen met circulair en veranderingsgericht bouwen en duurzaam materialenbeheer.

  • Ga naar Cirulaire inspiratie voor meer informatie.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.