Hal 4/5

Sinds 2017 wordt Hal 5 op de Centrale Werkplaatsen tijdelijk in gebruik genomen door vzw Hal 5. Deze overeenkomst werd in 2021 met een jaar verlengd. Verder werden enkele terugkerende problemen aangepakt. Zo werden de afvoergoten onder handen genomen en is het gebouw voorzien van nieuwe buitendeuren. We zetten achter de schermen stappen voor een grondige dakrenovatie van de bewegingshal (o.a. de opmaak van het subsidiedossier agentschap onroerend erfgoed). Daarnaast is vzw Hal 5 nu voorzien van technisch materiaal voor audiovisuele ondersteuning.

Voor de definitieve invulling van Hal 4&5 zijn de eerste stappen gezet in het vooronderzoek.

Er zal een ambitienota opgesteld worden voor invulling Hal 4&5 en de Weegbrug die in 2022 zal voorgelegd worden aan de bevoegde beslissingsorganen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.