Financiën

AG Stadsontwikkeling Leuven sloot haar boekjaar 2021 af met een verlies van -566.060 euro. Het balanstotaal nam tijdens het boekjaar 2021 echter toe van 58.305.075 euro in 2020 tot 62.089.204 euro in 2021. Deze toename is in hoofdzaak te wijten aan de verwerving van diverse gebouwen en terreinen.
De voornaamste transacties van het afgelopen boekjaar zijn o.a. de aankoop van een appartementsgebouw in de Broekstraat en een terrein aan de Paul van Ostaijenlaan alsook diverse rijwoningen en een garage aan de knoop van Kessel-lo. Materiële vaste activa stijgen bijgevolg met 2,8 miljoen EUR van 42.335.005 EUR in 2020 tot 45.187.166 EUR in 2021

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2021 in totaal 5.871.780 euro tegenover 6.771.483 euro in 2020. Deze bedrijfsopbrengsten bevatten naast de verkoop- en huurinkomsten uit onroerende goederen ook de dienstenvergoedingen voor het stadskantoor, het politiehuis en de Girafant en de tussenkomst in het exploitatieresultaat van de stad Leuven.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.