Effectieve transacties

Naast de renovaties van het bestaand patrimonium, doet AG Stadsontwikkeling Leuven ook diverse aankopen van gronden of huizen. We kochten onder meer aan in Rondestraat, Ijzerenweg, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Knoop van Kessel-Lo.

We hebben de uitdagende onderhandelingsgesprekken met de betrokken eigenaars rond het project De knoop van Kessel-Lo (Diestsesteenweg/Oude Diestsesteenweg/Ijzerenwegstraat) kunnen verderzetten. We bereikten een akkoord tot minnelijk verwerving met diverse eigenaars. Parallel verliepen ook de eerste gesprekken met alle betrokken stadsdiensten, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, NMBS, … voor opmaak van het inrichtingsplan van de site.

Vastgoedtransacties voeren we niet louter voor eigen rekening uit, maar voor de hele groep Leuven. Dit zijn onder andere transacties in de grondverkoop van The View die voor de stad uitgevoerd worden. Elk appartement dat in dit project verkocht wordt, brengt ook een extra transactie mee voor het grondaandeel van de stad. Andere transacties gaan over de infrastructuur: een weg of een fietspad die aangelegd moeten worden of naar het openbaar domein worden overgedragen.

Tot slot realiseren we met onze vastgoedexpertise ook zeer uiteenlopende dossiers in opdracht van de groep Leuven zoals de aanpassing van de erfpachtvergoeding van De Sijs, een erfpacht afgesloten om zonnepanelen te plaatsen (ECOOB), de verkoop van een garage op de zwembadsite, sale & lease back van de stad, een erfpacht met de school SKLO, de zoektocht naar een perceel voor een dierenbegraafplaats, …

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.