Een dag in de voetsporen van onze projectbeheerder Kristof

Ons expertiseteam Ontwikkeling bestaat uit zes enthousiaste collega's. Wij coördineren en ontwikkelen stadsprojecten zoals Klein Rijsel, De Latten of renovaties van het AGSL-patrimonium. We werken nieuwe woonconcepten uit zoals CLT Leuven, tijdelijke invullingen, … 

 

Als projectbeheerder binnen team ontwikkeling sta ik in de praktijk van ontwikkelen en bouwen. Tegelijk houd ik er vinger aan de pols over de actualiteit binnen stadsontwikkeling en architectuur, over de uitdagingen van de stad, over wat er leeft in Leuven. Ik draag er m’n steentje bij aan het Leuven van vandaag en morgen.

Het gezellige dakterras

 • Mijn werkweek is steeds een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor. Die hybride werkvorm is bij het AGSL al geruime tijd ingeburgerd. Daarnaast vind je me ook geregeld ‘op het terrein’ voor onze projecten binnen de stedelijke context van Leuven.
 • Een dag op ons kantoor in 8HOOG begint steevast met een koffietje. Bij mooi weer gaat onze teambriefing op maandagochtend door op het dakterras. In het zonnetje, ideaal voor een perfecte start van de week.
 • Ik overloop mijn weekplanning. Naast de terugkerende overlegmomenten zoals onze teambriefing, sluit ik regelmatig aan bij het coördinatieteam en het directiecomité om de stand van zaken van mijn projecten toe te lichten. Verdere afspraken, overleg met projectteams, ... plan ik zelfstandig en in samenspraak met mijn projectteamleden.
 • Vanuit mijn rol als regisseur van een site in Kessel-Lo word ik gevraagd om advies uit te brengen aan het college van burgemeester en schepenen over het ontwerp van een project dat binnen mijn gebied valt. Gezien het belang van het advies, plan ik voor morgenochtend een kort overleg in met mijn coördinator en met de voorzitter van het AGSL, om af te toetsen of mijn standpunt gedragen wordt door het bestuur alvorens het uit te sturen.
Projectbeheerder Kristof
 • Ik breng een bezoek aan de werf in de Fonteinstraat waar we 3 studio’s renoveren volgens de principes van circulair bouwen. De architect en aannemer hebben nog enkele vragen die we samen bekijken. Aansluitend maak ik van de gelegenheid gebruik om bij de buren binnen te springen om te horen of ze niet te veel hinder ondervinden van de werken.
 • Daarna keer ik met één van onze elektrische dienstfietsen terug naar kantoor, waar ik me buig over de projectdefinitie van een grootschalig woonproject dat we in Wijgmaal willen opstarten. Volgende week bespreek ik ons uitgebreid programma, inclusief timing, risicoanalyse, budget, ... met directiecomité en raad van bestuur dus ik zet nog de puntjes op de i en bereid alvast een presentatie voor. Ik koppel nog even terug met mijn collega Dries, onze financieel expert binnen het AGSL, om er zeker van te zijn dat we een sluitende business case hebben.
 • We hebben de eerste schetsontwerpen ontvangen voor de renovatie van enkele rijwoningen. Ik neem deze alvast onder de loep. Ons projectteam komt wekelijks bij mekaar. Op vrijdag rapporteer ik over de ontwerpen, de bijgeleverde ramingen en overlopen we samen de ontwerpkeuzes. Dit is steeds een evenwichtsoefening tussen budget, kwaliteit en woonbeleid!
Op prospectie in De Boomgaard


 • Wanneer ik op kantoor werk, lunch ik meestal samen met de aanwezige collega’s in de collectieve keuken die we delen met de andere gebruikers in 8HOOG. Op andere dagen duik ik de stad in om een boodschap te doen. Handig, de ligging van ons kantoor en vlak bij het station!
 • Aangezien ik overmorgen in de jury zetel voor projectoproep De Boomgaard, gelanceerd door mijn collega, neem ik de projectvoorstellen één voor één door en noteer alvast mijn bevindingen in een voorlopige quotering. Zo weet ik waarop ik mij moet focussen tijdens de jury en kan deze efficiënt verlopen. Ik wil hier ongestoord aan kunnen verder werken en plan daarvoor thuiswerk in.
 • Even de gedachten verzetten van al die bouwprojecten, naar enkele rollen die ik binnen het AGSL nog opneem. Ik heb me geëngageerd om een item te schrijven voor onze nieuwsbrief, en belofte maakt schuld.
 • Een collega uit het prospectieteam belt me op met de melding dat er een opportuniteit gesignaleerd is, waar we snel een haalbaarheidsonderzoek voor moeten opstarten. Of ik deze week nog tijd heb om de stedenbouwkundige randvoorwaarden na te kijken en eventueel zelfs een eerste ontwerpend onderzoek te verrichten? Ik blokkeer daar alvast de nog openstaande donderdagvoormiddag voor zodat we zo snel mogelijk kunnen besluiten of het AGSL een bod zal uitbrengen op het pand of niet.
Teamdag aan Hal 5- 2021


Werken bij het AGSL is ruimte maken voor Leuven. Die ruimte maken we binnen ons eigen patrimonium, door zelf te ontwikkelen, te bouwen, te renoveren, te beheren. Maar ook door ruimte te laten voor initiatieven van onder uit, door projectoproepen bijvoorbeeld, of door samenwerking met andere spelers.

Kristof Ribus- Projectbeheerder AGSL

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.