Dienstencentra

In Abdij van Park staan we in voor het beheer van de gerestaureerde delen maar worden we ook ingeschakeld bij de voorbereiding van die restauratie. We coördineerden de opruiming en verhuis van de Oostvleugel met een verhuisfirma. Zeker 15 grote verhuiswagens aan materiaal, meubels, archief, kunstwerken werden gestockeerd of kregen een andere plaats.

In het Stadskantoor werd de hele achterkeuken vernieuwd en praktischer ingericht voor de onderhoudsmedewerkers. Doorheen de jaren zijn de taken gewijzigd en de ruimte werd hieraan aangepast. Waar we vroeger volle waterflessen aankochten, vult het onderhoudsteam nu de flessen met kraantjeswater. Dit ecologisch alternatief en bijhorende handeling vragen om extra plaats in de keuken. Er werden ook extra fietsrekken en oplaadpunten voor elektrische fietsen geïnstalleerd. Met de komst van elektrische poolfietsen en een fietsleasing was het fietsgebruik erg gestegen. Ook alle 19 vergaderzalen werden uitgerust met een ICT-opstelling om zo hybride te kunnen vergaderen.

In kinderdagverblijf De Girafant waren het vooral kleine herstellingen, bestellingen, onderhoud en schoonmaak die de werkagenda bepaalden.

Op vraag van de lokale en federale politie werden de voorbereidingen getroffen voor een structurele aanpassing van het inrichten van de aula en refter van het Politiehuis.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.