De projecten

Het overzicht van de projecten waarbij wij de projectregie/ontwikkeling/renovatie op ons nemen.

Meikeverstraat

Binnen dit gebied zal AG Stadsontwikkeling Leuven het perceel in de Meikeverstraat ontwikkelen. Hier zal een woonproject met 15 a 20 wooneenheden gebouwd worden met speciale aandacht voor het behoud van het bestaande groen. De projectdefinitie en een oproep naar een ontwerpteam worden in 2022 uitgewerkt.

Het inrichtingsplan van het Knooppunt Buurtspoorwegen werd opgevolgd, en zal in 2022 goedgekeurd worden door de beslissingsorganen.

Jean Bulenswijk

Dit project zit in de onderzoeksfase en we hopen er een kleinschalig huurproject te realiseren.

Sint-Jansbergsesteenweg

Op de Sint-Jansbergsesteenweg zal er een ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied volgen. Het inrichtingsplan werd in 2021 goedgekeurd en de grondverwervingen zijn afgerond. Verder wordt er volop gewerkt aan een ontwikkelingsmodel en worden mogelijke samenwerkingsverbanden afgetoetst.

Centrale werkplaatsen

We startten de voorbereidingen van de projectdefinitie van de groene strook bij de Centrale Werkplaatsen. Deze projectdefinitie werd op basis van input van de buurtbewoners en in samenwerking met de stadsdiensten uitgewerkt. De invulling van de groene strook zal kaderen binnen de klimaatuitdaging waar we voor staan.

We hebben de vergunning voor 't Wisselspoor ingetrokken waardoor het project tijdelijk on hold staat.

De Knoop van Kessel-Lo

De onderhandelingsgesprekken met de betrokken eigenaars rond het project De knoop van Kessel-Lo (Diestsesteenweg/Oude Diestsesteenweg/ Ijzerenwegstraat) werden verdergezet. We bereikten een akkoord tot minnelijk verwerving met diverse eigenaars. Met de verwervingen van deze knoop willen we de omstandigheden voor het zachte verkeer en openbaar vervoer veiliger maken en de luchtkwaliteit verbeteren. Parallel verliepen ook de eerste gesprekken met alle betrokken stadsdiensten, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, NMBS, … voor opmaak van het inrichtingsplan van de site.

Spaarstraat

Momenteel is de groendienst gehuisvest op de site in de Spaarstraat. In 2021 werden de gesprekken met de eigenaars van de aanpalende gronden van deze projectsite opgestart met als doel om de site uit te breiden. In 2022 zal er gezocht worden naar een nieuwe locatie voor de groendienst en onderzoeken we welke invulling voor deze site geschikt is.

Weeshuissite

Het project Weeshuissite, vroeger gekend als de OCMW-site, is gelegen tussen de Brabançonnestraat, Vesaliusstraat en Frederik Lintsstraat. Het is een grootschalig project waar verschillende partners aan samenwerken. Naast de coördinerende rol van de site, neemt AG Stadsontwikkeling Leuven ook de rol op als bouwheer voor het luik betaalbaar wonen. De andere partners van dit project zijn Dijledal, stad Leuven, OCMW Leuven en Zorg Leuven. De ambities werden scherp gesteld in samenspraak met de partners. Deze grote projectzone laat toe om de site mee in te zetten voor betaalbare woningen en de toepassing van het vernieuwde zorg- en welzijnsbeleid. De projectdefinitie is nog in voorbereiding, een analyse van de verschillende ontwikkelingsstrategieën zal uitsluitsel geven in verband met het verdere verloop van het project. In 2022 zullen de partners hierover knopen doorhakken, waarna de projectdefinitie kan goedgekeurd worden op de verschillende beslissingsorganen.

Wakkerzeelsebaan

Voor de projectsite Wakkerzeelsebaan werd het inrichtingsplan uitgewerkt. In 2022 zal eveneens de goedkeuring plaatsvinden. Op deze projectsite zullen ongeveer 400 wooneenheden in een open groene omgeving gebouwd worden met publieke functies. AG Stadsontwikkeling Leuven volgt dit proces en geeft input in functie van haar toekomstig woonprogramma op het zuidelijke gedeelte van de site. Daar zal AG Stadsontwikkeling Leuven met Dijledal een woonproject ontwikkelen met ongeveer 122 wooneenheden in het kader van sociaal en betaalbaar wonen. In 2022 hoopt AG Stadsontwikkeling Leuven om een ontwerpbureau aan te stellen en een ontwerp uit te werken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.