De Boomgaard

AG Stadsontwikkeling Leuven kocht in het begin van het jaar een site van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo en wil er een collectief woonproject met een sociaal oogmerk gerealiseerd zien. We gaan deze site niet zelf ontwikkelen en zoeken naar een organisatie of een vereniging van burgers die deze site voor 99 jaar in erfpacht wil nemen. Zo kan er een project gerealiseerd worden dat in lijn ligt met de ambities voor de site.

In mei werd een oproep gelanceerd naar organisaties, verenigingen, stichtingen en burgers om een projectvoorstel in te dienen voor 1 oktober. Er waren 5 projectvoorstellen en deze werden toegelicht aan de buurt en een begeleidingscommissie. Vervolgens werden de voorstellen op 3 criteria beoordeeld: missie en visie, inhoud en haalbaarheid van het project. In november beoordeelde de begeleidingscommissie het projectdossier van Livez als meest gunstige projectvoorstel en rangschikte het als hoogste. Livez staat voor Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg en is een coöperatie in oprichting met partners Miss Miyagi bv, De Wissel vzw, Oostrem vzw, De Wingerd vzw, Zorg Leuven en Stadsmakersfonds cv. De partners willen samen een inclusief woonproject realiseren waar mensen met verschillende zorgnoden samenwonen met niet-zorgbehoevenden en buurtbewoners en willen ze zorg terug in de buurt brengen. Er wordt met Livez onderhandeld over een goed samenwerkingsakkoord waarna de grond in 2022 kan toegewezen worden. Na ondertekening van de overeenkomst heeft onze partner achttien maanden de tijd om een definitief projectdossier uit te werken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.