Communicatie

Op communicatief vlak zaten we in een stroomversnelling. Er werd een eerste versie van het huurdersplatform ter beschikking gesteld, een projectteam boog zich over het informatiebeheer, er werd een draaiboek opgesteld in geval van crisissituaties en de grondslagen van de nieuwe visuele identiteit werden voorbereid. Deze zal in 2022 bekend gemaakt worden aan de Leuvenaar.

Met het oog op een vlottere dienstverlening voor huurders zijn we bezig met het bouwen van een huurdersplatform. Dit is een interactieve tool tussen het AGSL en haar huurders waar in één oogopslag alle informatie kan worden geraadpleegd. Zo zal gemeenschappelijke en privatieve info beschikbaar zijn, delen we nieuws en veelgestelde vragen, kunnen huurders op een eenvoudige manier meldingen maken, … Dit jaar is er een tijdelijk platform op de website gelanceerd en in 2022 werken we verder aan een interactief platform voor de huurders.

Vóór corona gingen we al bewust om met onze dossiers en sloegen zoveel mogelijk digitaal op. Met de komst van corona en het vele verplichte thuiswerken was de aanwezigheid van een optimale digitale structuur noodzakelijk. Daarom boog een projectteam zich over het informatiebeheer. Ze namen alle informatiekanalen onder de loep en stelden richtlijnen op die in 2022 met alle werknemers gedeeld zullen worden. Door maximaal om te schakelen naar een digitale aanpak, verkleinen we ons papiergebruik en zo ook onze voetafdruk.

Verder werd de hand gelegd aan een draaiboek in geval van crisissituaties. Het is een document met noodnummers waar er per incident een stappenplan geraadpleegd kan worden. Voor elk mogelijk incident is er een apart document voor werknemers en huurders voorzien zodat er snel en correct gehandeld kan worden.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.